Slåen og dets anvendelse

Slåen (Prunus spinosa) er en busk af op til 3-4 meters højde, der typisk danner et tæt ufremkommeligt krat. Den sættere talrige hvide blomster før bladene springer ud og runde blå/lilla frugter. Planten er almindeligt forekommende i hele Danmark og indgår som almindelig art i levende hegn, vildtplantninger og skovbryn.

Frugtens anvendelse

Slåen bærret har mange anvendelsesmuligheder og giver først og fremmest en fantastisk smag i kombination med søde bær. Gelé og sirup er de vigtigste produkter, men bærret har tidligere været brugt meget som udtræk til saft og helt tilbage i 1580 lod kongens mundskænk indsamle slåen til fremstilling af vin til Frederik den 2. Øl kogt med bærrene siges desuden at få en så god smag “at den synes at være lige så god som en gammel rødvin”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *