Slåen er skovens vugge

Med sine lange stikkende torne udgør slåen et glimrende forsvar imod græssende dyr. Derfor sagde man i gamle dage at “slåen er skovens vugge”. Blandt sommerfugle interesserede er slåen populær da dens blomsterknoppen giver ly til den smukke sommerfugl guldhalen.