Padder i plantagen

Det fugtige mosemiljø omkring Haraldsted Sø giver plads til meget liv og lige nu er der tusindvis af små frøer der hopper rundt i ellesumpen og de omkringliggende enge der adskiller plantagen fra Haraldsted Sø der også rummer et meget rigt fugleliv med arter som Havørn, Rørdrum, Rørsanger, Vandriks og mange flere. Vandriksen kan høres netop nu hvor dens kald mest af alt lyder som et hyl fra et svin, en meget speciel oplevelse og ikke til at tage fejl af. På fotoet ses et smukt eksemplar af den butsnudede frø.